« Terug naar zoekresultaten

Identiteit

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn tussen de 11 en ongeveer 18 jaar. Dit is de leeftijd waarop zij bezig zijn met het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen identiteit. Ons Middelbaar Onderwijs ondersteunt leerlingen in dit proces door het bieden van ‘goed onderwijs’ vanuit haar katholieke identiteit.

Welke betekenis kan ‘katholieke identiteit’ krijgen in onze huidige samenleving waarin een individuele waardeoriëntatie soms de traditionele opvattingen of overtuigingen verdringt? Deze vraag wordt al enige tijd serieus opgepakt. OMO wil zijn identiteit opnieuw ontdekken en betekenis geven.

Naast de lessen voor levensbeschouwing zijn er diverse projecten op de scholen die levensbeschouwelijke doelen nastreven. Die projecten kunnen variëren van bezoeken aan het klooster (bijvoorbeeld Taizé), deelname aan de Wereld Jongeren Dagen of maatschappelijke projecten die leerlingen bewust maken van verantwoordelijkheden voor de medemens.

Er is een werkgroep samengesteld van vijf schoolleiders en de voorzitter van de raad van bestuur. Deze bereidt studiedagen voor over identiteit. 'Dialoog over waardeoriëntatie' en 'persoonlijke betrokkenheid' zijn sleutelwoorden op deze studiedagen. In november 2010 heeft de werkgroep een tweedaagse conferentie voor schoolleiders georganiseerd over het thema identiteit in een Belgische abdij. In de voorjaarsconferentie van 2011 is weer voortgebouwd op de uitkomsten van de november-conferentie. Daar bleek dat er behoefte was aan nieuwe uitgangspunten in de vorm van een basisdocument.

De werkgroep heeft die uitdaging opgepakt. In de tweede helft van 2011 is een begin gemaakt van een basistekst die begin 2012 gereed zal komen.

pagina opties