« Terug naar zoekresultaten

Passend onderwijs

In 2009 legde OMO haar visie op Passend onderwijs neer in de position paper ‘Passend Onderwijs: scholen zorgen ervoor’. De kern van de notitie is samen te vatten in drie punten:

  • leerlingen met een speciale zorgbehoefte zijn aan andere leerlingen gelijkwaardig. Zij worden daarom slechts bij uitzondering niet in het reguliere onderwijs opgevangen;
  • schoolbesturen en scholen in de regio, waaronder scholen van Ons Middelbaar Onderwijs, bieden een dekkend palet aan voorzieningen zodat Passend onderwijs voor alle leerlingen eenvoudig beschikbaar wordt;
  • zorggelden volgen de leerling en worden via de scholen beschikbaar gesteld. Zo wordt een naadloze aansluiting geborgd tussen behoefte en voorzieningen.

In 2010 en 2011 is door de adviescommissie ‘Passend onderwijs’ vanuit dit perspectief verder gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2012. Op initiatief van de schoolbesturen van ROC West-Brabant, Orion en OMO vond in september 2011 de conferentie ‘Onderwijs dat past’ plaats. Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt woonde een deel van het programma bij.

Het wetsvoorstel Passend Onderwijs is in november 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. Op regionaal niveau is gestart met de samenstelling van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De OMO-scholen zijn verspreid over 10 samenwerkingsverbanden in de provincies Noord-Brabant en Gelderland.

pagina opties