« Terug naar zoekresultaten

Toezichtarrangementen

Jaarlijks stelt de Inspectie van het Onderwijs het toezichtarrangement vast voor de scholen. Opleidingen van scholen waarbij de inspectie geen aanwijzingen heeft voor belangrijke tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs en/of de naleving van de wet- en regelgeving ontvangen een basisarrangement. De raad van bestuur beschouwt dit basisarrangement als een bevestiging van de onderwijsinspectie dat de opleiding voldoet aan de minimale normen. OMO is echter ambitieuzer dan dit; zie daarvoor bijvoorbeeld de paragraaf over kwaliteitszorg (1.9)

Opleidingen waarbij wel sprake is van tekortkomingen krijgen een aangepast arrangement kwaliteit en/of naleving en worden onder verscherpt toezicht van de inspectie geplaatst. Op deze scholen wordt direct een verbetertraject gestart, waarbij monitoring plaatsvindt vanuit de raad van bestuur. Via een plan van aanpak wordt eraan gewerkt om de onvoldoende onderwijsindicatoren op korte termijn weer op voldoende niveau te krijgen.

Het volgende overzicht geeft per opleiding de in 2011 geldende toezichtarrangementen weer:

  PRO VMBO-B VMBO-K VMBO ( G ) T HAVO VWO Totaal
Basis 5 26 29 47 34 31 172
Aangepast 0 3 1 4 0 3 11
Totaal 5 29 30 51 34 34 183

Tabel 1: Toezichtarrangementen 2011

In 2011 zijn door de inspectie 183 opleidingen van Ons Middelbaar Onderwijs beoordeeld (in 2010: 173). Elf opleidingen ontvingen een aangepast arrangement kwaliteit (in 2010: 11). Vier daarvan ontvingen ook in 2010 een aangepast arrangement kwaliteit. Deze scholen streven ernaar voor de betreffende opleidingen uiterlijk in 2013 een basisarrangement te ontvangen. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen waarin voor elke school per opleiding staat aangegeven welk toezichtarrangement op 31 december 2011 geldt.

pagina opties