« Terug naar zoekresultaten

Examenresultaten

Goed onderwijs leidt tot goede examenresultaten. Onderstaande tabel geeft de slagingspercentages van de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 weer. Hierin worden de landelijke percentages vergeleken met de slagingspercentages van OMO-opleidingen.

Grafiek 1: Gemiddelde slagingspercentages 2010 en 2011

Het verloop per opleiding over de laatste vijf jaren ziet er als volgt uit:

LandelijkOns Middelbaar Onderwijs

Grafiek 2: Gemiddelde slagingspercentages 2006-2011

Bovenstaande grafieken laten zien dat de OMO-opleidingen altijd boven het landelijk gemiddelde zaten, maar dat de verschillen kleiner worden. In 2011 zijn de vwo-opleidingen van OMO voor het eerst onder het landelijk gemiddelde gezakt.

In bijlage 6 is per opleiding een grafiek van de examenresultaten van de verschillende scholen opgenomen. Deze informatie vormt bruikbare input voor de schoolleiding om gericht de kwaliteit van een bepaalde opleiding aan te pakken. De informatie wordt bovendien besproken in het periodieke werkoverleg en managementgesprek tussen de raad van bestuur en de schoolleiding.

Goed onderwijs richt zich ook op het voorbereiden van de leerling op het maatschappelijk en persoonlijk functioneren in de samenleving van de toekomst. Dit vraagt om het verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden van leerlingen, maar ook het ontwikkelen van waarden. De school is de omgeving waar maatschappelijke betrokkenheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en gemeenschapszin bij jongeren kan worden bevorderd. Binnen onze samenleving is de school voor veel jonge mensen één van de meest betekenisvolle plaatsen waar zij elkaar ontmoeten. In paragraaf 1.8 wordt verder ingegaan op de invulling van de identiteit binnen de organisatie.

pagina opties