« Terug naar zoekresultaten

Voorwoord

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid. Die verscheidenheid vormt de bron voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Doel jaarverslag

Sinds 2010 is de planning- & controlcyclus binnen Ons Middelbaar Onderwijs gebaseerd op het kalenderjaar. Hiermee volgt de planning de verslaggeving voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit jaarverslag laat zien in welke mate Ons Middelbaar Onderwijs de doelstellingen voor 2011 heeft gerealiseerd die zijn vastgelegd in de beleidsagenda en de financiële kaders van 2011.

Leeswijzer

Het jaarverslag bestaat uit drie gedeeltes. Deel A bevat een kort verslag vanuit alle scholen van Ons Middelbaar Onderwijs. Deel B is het bestuursverslag, met daarin aandacht voor de speerpunten van het onderwijsbeleid, werkgeverschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid, bedrijfsvoering, de toekomst en het verslag van de raad van toezicht. Deel C bestaat uit de jaarrekening over 2011, waarin de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening aan de orde komen inclusief toelichtingen. Deel D bevat alle bijlagen.

 

Contactgegevens

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Postbus 574

tel: (013) 595 55 00

5000 AN Tilburg    

fax: (013) 595 55 99

Spoorlaan 171

e-mail: info@omo.nl

5038 CB Tilburg

website: www.omo.nl


pagina opties