Er zijn 4 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Lerarenopleiding

Een bekwame leraar voor de klas is de meest bepalende factor voor goed onderwijs.

Opleiden in de school

Het Ministerie van OCW stimuleert ‘opleiden in de school’. Van de veertien academische opleidingsscholen die er landelijk zijn, zijn er drie scholen van Ons Middelbaar Onderwijs.

OMO Masterkl@s

De OMO-Masterkl@s is bedoeld om leerlingen te stimuleren om te gaan studeren voor leraar. De academische opleidingsscholen nemen inmiddels de plaats van de Masterkl@s in.

Bijzondere leerstoel

In overleg met de Universiteit van Tilburg heeft de raad van bestuur in 2011 besloten de bijzondere leerstoel, gevestigd in 2010, niet verder te continueren. Er zijn afspraken gemaakt om onderzoek naar opleiden in de school op andere gelijkwaardige wijze te continueren.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)