Er zijn 15 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Landelijke onderwijsontwikkelingen

De beleidsprioriteiten voor de kabinetsperiode 2011-2015 zijn uitgewerkt in de actieplannen Beter Presteren en Leraar 2020.

Passend onderwijs

In 2009 legde OMO haar visie op Passend onderwijs neer in de position paper ‘Passend Onderwijs: scholen zorgen ervoor’.

Elos – grensverleggend onderwijs

Elos is een internationaal onderwijsconcept dat in 17 Europese landen bestaat. Eind 2011 heeft Ons Middelbaar Onderwijs het penvoerderschap van Elos overgenomen.

Vensters voor Verantwoording

De VO-raad heeft het project ‘Vensters voor Verantwoording’ opgezet. Ons Middelbaar Onderwijs heeft dit project omarmd in relatie tot kwaliteitszorg.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Eindhoven

In 2010 is gesproken over mogelijke bestuurlijke overdracht van het Montessori College aan Ons Middelbaar Onderwijs. In het voorjaar van 2011 is echter besloten de samenwerking niet voort te zetten.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Oosterhout

De besturen van Ons Middelbaar Onderwijs en ROC West-Brabant hebben het voornemen geuit om de krachten te bundelen en samen onderzoek te doen naar de optimale postionering van het vmbo in Oosterhout.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: 's-Hertogenbosch

Per 1 augustus 2010 is het Hervion College in 's-Hertogenbosch onderdeel geworden van Ons Middelbaar Onderwijs.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Helmond

In het najaar van 2011 is het besluit genomen om het vmbo op de Groene Campus te beëindigen.

Opleiden in de school

Het Ministerie van OCW stimuleert ‘opleiden in de school’. Van de veertien academische opleidingsscholen die er landelijk zijn, zijn er drie scholen van Ons Middelbaar Onderwijs.

OMO Masterkl@s

De OMO-Masterkl@s is bedoeld om leerlingen te stimuleren om te gaan studeren voor leraar. De academische opleidingsscholen nemen inmiddels de plaats van de Masterkl@s in.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)