Er zijn 7 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Huisvesting en vastgoedregistratie

In het kader van het huisvestingsbeleid zijn in 2011 onder meer de kwaliteitsrichtlijnen voor onze schoolgebouwen geactualiseerd, is bij diverse scholen het klimaat verbeterd en is een start gemaakt met de (voorbereiding van de) asbestinventarisatie.

Vastgoedregistratie

In 2010 is het vastgoedregistratiesysteem Planon aangeschaft en is het pilotproject ‘OMO vastgoedregistratie’ gestart met vier pilotscholen. In 2011 is besloten de pilot uit te breiden met vijf andere scholen.

Bouwprotocol

In 2011 is een werkgroep geformeerd met als doel de uitgangspunten voor het geactualiseerd bouwprotocol verder uit te werken. Het nieuwe bouwprotocol wordt begin 2012 verwacht.

Richtlijnen Kwaliteitsnormen Onderwijshuisvesting (RKO)

Enige jaren geleden zijn de kwaliteitseisen waaraan een nieuw schoolgebouw van Ons Middelbaar Onderwijs moet voldoen verankerd in de RKO. Actualisatie van de kwaliteitsrichtlijn is voorzien in 2012.

Subsidies

In het kader van de regeling Energiezuinigheid en Binnenmilieu is voor 17 scholen subsidie aangevraagd en (gedeeltelijk) toegekend.

Asbestinventarisatie

In mei 2011 is door het Agentschap NL het landelijk project “Asbest in scholen” gestart. Uitgangspunt is dat alle scholen voor 1 juli 2012 zijn geïnventariseerd op asbest.

Projecten

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs is een groot aantal bouwprojecten in uitvoering of recent opgeleverd. Dit artikel geeft de bouwprojecten weer die lopen op 31 december 2011.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)