« Terug naar zoekresultaten

Kerngegevens

Slagingspercentages 2009, 2010 en 2011

Aantal leerlingen per schoolsoort

Aantal medewerkers

Percentage mannen en vrouwen

Leeftijdsopbouw personeel

Weerstandsvermogen

Solvabiliteit (inclusief voorzieningen)

Noot: Er bestaat geen perfecte correlatie tussen het aantal leerlingen en het aantal medewerkers. De achtergrond van de piek in aantal medewerkers in 2010 wordt toegelicht in de jaarrekening, bij de toelichting op de personeelslasten.

pagina opties