Er zijn 2 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Klachtencommissie

Ons Middelbaar Onderwijs kent een algemene klachtenregeling waarin is opgenomen dat klachtbehandeling primair op schoolniveau dient plaats te vinden. Als het niet lukt om de zaak op school op te lossen dan kan de klager besluiten om de klachtencommissie in te schakelen.

Klokkenluidersregeling

Naast de algemene klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie kent Ons Middelbaar Onderwijs een klokkenluidersregeling.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)