Er zijn 2 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Kwaliteitszorg

Het resultaatgebied ‘klanten en partners’ is gekozen als onderliggend thema van kwaliteitszorg. Dit thema kan vanuit diverse gezichtspunten worden bezien.

Vensters voor Verantwoording

De VO-raad heeft het project ‘Vensters voor Verantwoording’ opgezet. Ons Middelbaar Onderwijs heeft dit project omarmd in relatie tot kwaliteitszorg.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)