Er zijn 4 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Landelijke onderwijsontwikkelingen

De beleidsprioriteiten voor de kabinetsperiode 2011-2015 zijn uitgewerkt in de actieplannen Beter Presteren en Leraar 2020.

Passend onderwijs

In 2009 legde OMO haar visie op Passend onderwijs neer in de position paper ‘Passend Onderwijs: scholen zorgen ervoor’.

Aangepaste exameneisen

Vanaf het schooljaar 2011/2012 geldt voor alle leerlingen dat het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen minimaal een voldoende (5,5) moet zijn.

Elos – grensverleggend onderwijs

Elos is een internationaal onderwijsconcept dat in 17 Europese landen bestaat. Eind 2011 heeft Ons Middelbaar Onderwijs het penvoerderschap van Elos overgenomen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)