Er zijn 4 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Koers 2016

Koers 2016, het strategisch beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs, is gericht op het optimaliseren van de positie van docenten. Met als doel: goed onderwijs voor de leerling.

Veiligheid op scholen

Op verzoek van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is de OMO-veiligheidsmonitor ontwikkeld, om hiermee het veiligheidsbeleid te ondersteunen en te evalueren

Kwaliteitszorg

Het resultaatgebied ‘klanten en partners’ is gekozen als onderliggend thema van kwaliteitszorg. Dit thema kan vanuit diverse gezichtspunten worden bezien.

Vensters voor Verantwoording

De VO-raad heeft het project ‘Vensters voor Verantwoording’ opgezet. Ons Middelbaar Onderwijs heeft dit project omarmd in relatie tot kwaliteitszorg.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)