Er zijn 10 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Koers 2016

Koers 2016, het strategisch beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs, is gericht op het optimaliseren van de positie van docenten. Met als doel: goed onderwijs voor de leerling.

Landelijke onderwijsontwikkelingen

De beleidsprioriteiten voor de kabinetsperiode 2011-2015 zijn uitgewerkt in de actieplannen Beter Presteren en Leraar 2020.

De leraar centraal

De professionaliteit van de leraar is een belangrijk thema in het OCW-beleid. Ook bij Ons Middelbaar Onderwijs is er veel aandacht voor de kwalificatie van de docent.

Functiemix

Oktober 2011 was het eerste peilmoment voor het behalen van de doelstelling van de functiemix. In het voorjaar van 2012 komen de landelijke cijfers voor de sector, per bestuur en school beschikbaar.

ProMotion

ProMotion is het interne loopbaancentrum voor alle medewerkers van Ons Middelbaar Onderwijs. De evaluatie van ProMotion, begin 2011, was positief.

Kennisnetwerken

Als je bij één van de scholen van Ons Middelbaar Onderwijs werkt, word je gestimuleerd om je professionaliteit verder te ontwikkelen door actief te zijn in kennisnetwerken. Het uitgangspunt hierbij is: van collega’s voor collega’s, met een combinatie van fysieke ontmoetingen en online ondersteuning.

Lerarenopleiding

Een bekwame leraar voor de klas is de meest bepalende factor voor goed onderwijs.

Opleiden in de school

Het Ministerie van OCW stimuleert ‘opleiden in de school’. Van de veertien academische opleidingsscholen die er landelijk zijn, zijn er drie scholen van Ons Middelbaar Onderwijs.

Opleiden tot ICT docent

De laatste jaren is behoefte ontstaan aan scholing die uitgaat van inzet van ICT in het onderwijs. Afgelopen periode is daarvoor een opleiding ontwikkeld die toegankelijk is voor alle docenten.

ICT in het onderwijs

Bij OMO zijn diverse projecten geïnitieerd op het snijvlak van het primaire proces en ICT. Slimme technologische oplossingen kunnen zorgen voor de aansluiting bij een moderne manier van werken en leren.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)