Er zijn 12 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Koers 2016

Koers 2016, het strategisch beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs, is gericht op het optimaliseren van de positie van docenten. Met als doel: goed onderwijs voor de leerling.

Goed onderwijs bieden

Ons Middelbaar Onderwijs ziet het als haar opdracht om alle leerlingen volop mogelijkheden tot ontplooiing te bieden. Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt.

Identiteit

Welke betekenis kan ‘katholieke identiteit’ krijgen in onze huidige samenleving; een samenleving waarin een individuele waardeoriëntatie soms de traditionele opvattingen of overtuigingen verdringt? Deze vraag wordt al enige tijd serieus opgepakt. OMO wil zijn identiteit opnieuw ontdekken en betekenis geven.

Kwaliteitszorg

Het resultaatgebied ‘klanten en partners’ is gekozen als onderliggend thema van kwaliteitszorg. Dit thema kan vanuit diverse gezichtspunten worden bezien.

De leraar centraal

De professionaliteit van de leraar is een belangrijk thema in het OCW-beleid. Ook bij Ons Middelbaar Onderwijs is er veel aandacht voor de kwalificatie van de docent.

Arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden

Helaas is ook in 2011 geen akkoord bereikt met de vakcentrales over een nieuwe CAO OMO. De onderhandelingen zijn uiteindelijk vastgelopen op de afspraken die voortvloeien uit het wetsvoorstel onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties.

Functiemix

Oktober 2011 was het eerste peilmoment voor het behalen van de doelstelling van de functiemix. In het voorjaar van 2012 komen de landelijke cijfers voor de sector, per bestuur en school beschikbaar.

ProMotion

ProMotion is het interne loopbaancentrum voor alle medewerkers van Ons Middelbaar Onderwijs. De evaluatie van ProMotion, begin 2011, was positief.

Kennisnetwerken

Als je bij één van de scholen van Ons Middelbaar Onderwijs werkt, word je gestimuleerd om je professionaliteit verder te ontwikkelen door actief te zijn in kennisnetwerken. Het uitgangspunt hierbij is: van collega’s voor collega’s, met een combinatie van fysieke ontmoetingen en online ondersteuning.

Lerarenopleiding

Een bekwame leraar voor de klas is de meest bepalende factor voor goed onderwijs.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)