Er zijn 4 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Goed onderwijs bieden

Ons Middelbaar Onderwijs ziet het als haar opdracht om alle leerlingen volop mogelijkheden tot ontplooiing te bieden. Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt.

Identiteit

Welke betekenis kan ‘katholieke identiteit’ krijgen in onze huidige samenleving; een samenleving waarin een individuele waardeoriëntatie soms de traditionele opvattingen of overtuigingen verdringt? Deze vraag wordt al enige tijd serieus opgepakt. OMO wil zijn identiteit opnieuw ontdekken en betekenis geven.

Partnerschap met NKO

Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. Daarom zijn OMO en de NKO, de Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs, in 2010 een partnerschap aangegaan

Test artikel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)