Er zijn 4 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Toezichtarrangementen

Het basisarrangement is een bevestiging van de onderwijsinspectie dat de opleiding voldoet aan de minimale normen. Ons Middelbaar Onderwijs is echter ambitieuzer dan dit.

Veiligheid op scholen

Op verzoek van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is de OMO-veiligheidsmonitor ontwikkeld, om hiermee het veiligheidsbeleid te ondersteunen en te evalueren

Kwaliteitszorg

Het resultaatgebied ‘klanten en partners’ is gekozen als onderliggend thema van kwaliteitszorg. Dit thema kan vanuit diverse gezichtspunten worden bezien.

Vensters voor Verantwoording

De VO-raad heeft het project ‘Vensters voor Verantwoording’ opgezet. Ons Middelbaar Onderwijs heeft dit project omarmd in relatie tot kwaliteitszorg.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)