« Terug naar zoekresultaten

Aangepaste exameneisen

Vanaf het schooljaar 2011/2012 geldt voor alle leerlingen dat het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen minimaal een voldoende (5,5) moet zijn. Voor vmbo-b krijgt het schoolexamen net als bij de andere schoolsoorten vanaf schooljaar 2011/2012 hetzelfde gewicht als het centraal examen. In het schooljaar 2012/2013 wordt hier voor havo- en vwo-leerlingen nog een extra eis aan toegevoegd: ze mogen maximaal één vijf als eindcijfer behalen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Op 27 april 2010 is het wetsvoorstel ‘referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ aangenomen. Leerlingen die in 2013-2014 examen afleggen, krijgen met deze referentieniveaus te maken. Scholen bereiden zich voor op de implementatie. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in de groep leerlingen die op dit moment nog niet voldoet aan het referentieniveau dat voor hen geldt.

pagina opties