« Terug naar zoekresultaten

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Voor zover de afzonderlijke posten zijn toegelicht in de geconsolideerde jaarrekening, wordt verwezen naar de betreffende toelichting. Hierna wordt het verloop van de post deelnemingen nader toegelicht.

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro 

Voor een overzicht van de in de enkelvoudige jaarrekening opgenomen deelnemingen wordt verwezen naar bijlage 3.


pagina opties