« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 9: regionale samenwerkingsverbanden

Nummer Naam Deelnemende scholen
VO-25-07 Samenwerkingsverband  ● Merletcollege
  VO-ROC Nijmegen e.o. 
● Elzendaalcollege
VO-30-01 Samenwerkingsverband VO/VSO ● OMO SG Bergen op Zoom
  Bergen op Zoom e.o. ● Roncalli Scholengemeenschap
VO-30-02 Samenwerkingsverband SVO/VO in de regio Roosendaal ● OMO SG Tongerlo
VO-30-03 Regionaal  ● Munnikenheide College
  Samenwerkingsver­band Breda e.o. 
● Kwadrant Scholengroep (deelschool Hanze College)
VO-30-04 Samenwerkingsverband ● 2College
  VO Midden-Brabant ● De Nieuwste School
    ● Mill-Hillcollege
    ● Kwadrant Scholengroep (deelschool Cambreurcollege)
    ● Sint-Odulphuslyceum
    ● Theresialyceum
VO-30-05 Samenwerkingsverband ● Gymnasium Beekvliet
  VO De Meierij 
● Jacob-Roelandslyceum
    ● Sint-Janslyceum
    ● Jeroen Bosch College
    ● Rodenborch-College
    ● Maurick College
    ● Duhamel College
    ● Baanderheren College
    ● Hervion College
VO-30-06 Samenwerkingsverband  ● Fioretti College
  VO Brabant Noordoost 
● Maaslandcollege
    ● Zwijsen College
VO-30-07 Vereniging Regionaal  ● Lyceum Bisschop Bekkers
  Samenwerkingsverband VO  
● Pleincollege Sint-Joris
  Eindhoven Kempenland 
● Pleincollege Eckart
    ● Rythovius College
    ● Sondervick College
    ● Scholengemeenschap Were Di
    ● Van Maerlantlyceum
VO-30-08 Samenwerkingsverband ● OMO SG Helmond
  VO/VSO Helmond e.o. 

● Instelling VO Deurne
    ● Varendonck-College
VO-30-09 Regionaal Samenwerkingsverband VO/VSO De Langstraat ● OMO SG De Langstraat

pagina opties