« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 2: bezoldiging van bestuurders en toezichthouders en WOPT (model H)

De vergelijking met het voorgaande jaar en de begroting is weergegeven in onderstaande tabel.

  2011 begroting 2011 2010
drs. E.G.H. Bernard MPM (voorzitter) 179.911 181.000 179.798
drs. P.J.J. Hendrikse (lid) 163.165 164.000 163.059
Raad van bestuur 343.076 345.000 342.857
       
prof. dr. J.F.M.G. Bouwens 6.500 6.500 6.500
J.A.M. Huijbers 5.000 5.000 5.000
W.A.M. de Kok 6.500 6.500 6.500
drs. E.P.J. Lemkes-Straver 5.000 5.000 5.000
mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (tot 1 februari 2011) 417 500 5.000
R.M.J. Verweijmeren MCM 6.500 6.500 6.500
prof. dr. A.J. van Weele (tot 1 februari 2011) 833 1.000 10.000
dr. H.P.J. Witte 5.000 5.000 5.000
drs. N.H.G.M.A. van der Wolk (per 1 februari 2011) 4.584 4.500 -
drs. P.L.B.A. van Geel (per 1 februari 2011) 9.167 9.000 -
drs. W.T.G. Dresscher (tot 1 februari 2010) - - 417
Raad van toezicht 49.501 49.500 49.917
Totaal 392.577 394.500 392.774

WET OPENBAARMAKING UIT PUBLIEKE MIDDELEN GEFINANCIERDE TOPINKOMENS

Sinds 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens van kracht. Vanaf die datum dienen organisaties die onder de werking van de wet vallen, en die functionarissen in dienst hebben die meer dan de vastgestelde “Balkenende-norm” ontvangen, te publiceren in hun jaarverslag. De norm in 2011 bedraagt € 193.000,-. In 2010 was dit bedrag even hoog.

Ons Middelbaar Onderwijs valt onder de regeling van de wet. Er zijn echter geen functionarissen die in 2011 meer hebben verdiend dan de norm.


pagina opties