« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 10: instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs

Instellingen waarmee OMO samenwerkt zijn:

 • Universiteit van Tilburg (UvT)
  • De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg is in gelijkwaardige samenwerking met Ons Middelbaar Onderwijs tot stand gekomen;
  • deze universiteit is partner in de academische opleidingsscholen;
  • Er zijn diverse banden van scholen met faculteiten van de UvT.
 • Radboud Universiteit (RU)
  • Deze universiteit is partner van de academische opleidingsschool Oost;
  • Heeft diverse banden met OMO-scholen in hun regio;
  • De aanvraag voor Krachtig Meesterschap kwam in samenwerking met de RU tot stand;
  • De opzet van netwerken van docenten komt tot stand met de Radboud Universiteit.
 • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
  • Eindhoven School of Education (ESoE) is partner van de academische school;
  • ESoE verricht specifiek onderzoek naar De Nieuwste School
  • Verzorgt begeleiding van de technasia van OMO;
  • Krachtig Meesterschap is mede door ESoE tot stand gekomen.
 • Ruud de Moorcentrum van de Open Universiteit
  • Dit universitair onderzoekscentrum verricht onderzoek naar de effecten van Koers 2016 binnen het kader van de ‘vraagsturingsprojecten’.
 • HBO-lerarenopleidingen
  • Er is intensieve samenwerking met de drie HBO lerarenopleidingen;
  • De regionale verbondenheid van de OMO-scholen met de lerarenopleidingen komt hier tot uitdrukking.
 • Hogeschool van Rotterdam (HR)
  • Deze is verbonden aan de Academische School West en verzorgt het opleidingsonderwijs in de volledige westhoek van Brabant.
 • Fontys Hogescholen
  • Hier vallen diverse lerarenopleidingen onder (Kunsten, Sport, PTH en FLOT). Met alle lerarenopleidingen werken OMO-scholen samen.
  • In het bijzonder met de FLOT is de samenwerking intensief in de Academische Opleidingsschool Tilburg. Ook hier is het lectoraat verbonden aan de academische school.
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Verbonden aan de Academische Opleidingsschool Oost en verzorgt het opleidingsonderwijs in de oosthoek van Brabant.
 • Hogeschool Utrecht, Centrum Archimedes
  • Instituut Archimedes biedt trajecten die toepasbaar zijn op de lerarenopleidingen. Het gaat om trajecten die gericht zijn op de professionalisering van opleidingsdocenten en schoolpracticumdocenten.

pagina opties