Er zijn 16 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Personeel in kerncijfers

Dit hoofdstuk bevat de grafische weergave van een aantal personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2011.

Samenstelling personeelsbestand

Het totale personeelsbestand van de scholen en het OMO-bureau in het kalenderjaar 2011 bedraagt 6.989 personeelsleden (circa 5.737 fte). De respectievelijke instroom- en uitstroom bedraagt 962 en 836 personen.

Leeftijdsverdeling personeelsbestand

De verdeling van alle personeelsleden van alle personeelscategorieën in 2011 werkzaam bij Ons Middelbaar Onderwijs ziet er als volgt uit:

Onderverdeling personeelsbestand

De verdeling van het personeelsbestand naar fulltime-parttime, soort dienstverband (vast-tijdelijk), en verhouding vrouw-man is als volgt:

Verdeling functiecategorieën

De verdeling van het personeelsbestand (5.737 fte) over de diverse functiecategorieën geeft het volgende beeld:

De leraar centraal

De professionaliteit van de leraar is een belangrijk thema in het OCW-beleid. Ook bij Ons Middelbaar Onderwijs is er veel aandacht voor de kwalificatie van de docent.

Werkplezieronderzoek

In 2010-2011 is voor de derde keer het OMO-werkplezieronderzoek gehouden. Hieruit blijkt dat de algemene werktevredenheid vooral bepaald wordt door de tevredenheid over de communicatie en organisatie van de school en door de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden

Helaas is ook in 2011 geen akkoord bereikt met de vakcentrales over een nieuwe CAO OMO. De onderhandelingen zijn uiteindelijk vastgelopen op de afspraken die voortvloeien uit het wetsvoorstel onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties.

Functiemix

Oktober 2011 was het eerste peilmoment voor het behalen van de doelstelling van de functiemix. In het voorjaar van 2012 komen de landelijke cijfers voor de sector, per bestuur en school beschikbaar.

ProMotion

ProMotion is het interne loopbaancentrum voor alle medewerkers van Ons Middelbaar Onderwijs. De evaluatie van ProMotion, begin 2011, was positief.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)