Er zijn 5 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Personeel in kerncijfers

Dit hoofdstuk bevat de grafische weergave van een aantal personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2011.

Samenstelling personeelsbestand

Het totale personeelsbestand van de scholen en het OMO-bureau in het kalenderjaar 2011 bedraagt 6.989 personeelsleden (circa 5.737 fte). De respectievelijke instroom- en uitstroom bedraagt 962 en 836 personen.

Leeftijdsverdeling personeelsbestand

De verdeling van alle personeelsleden van alle personeelscategorieën in 2011 werkzaam bij Ons Middelbaar Onderwijs ziet er als volgt uit:

Onderverdeling personeelsbestand

De verdeling van het personeelsbestand naar fulltime-parttime, soort dienstverband (vast-tijdelijk), en verhouding vrouw-man is als volgt:

Verdeling functiecategorieën

De verdeling van het personeelsbestand (5.737 fte) over de diverse functiecategorieën geeft het volgende beeld:

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)