« Terug naar zoekresultaten

Opleiden tot ICT docent

Sinds een aantal jaren is er voor leerlingen een nieuwe opleidingsroute binnen het vmbo: de ICT-route. In deze route leren leerlingen binnen projectonderwijs te werken met ICT. Ze leren vooral om samen te werken, probleemstellingen te analyseren en daarvoor oplossingen te bedenken met inzet van ICT.

Voor deze relatief nieuwe route bestaan geen specifieke docentenopleidingen. Toch hebben docenten voor dit type onderwijs vaak wel bijscholing nodig. Het huidige aanbod van opleidingen gaat uit van de techniek van ICT, terwijl er behoefte bestaat aan scholing die uitgaat van onderwijs en bruikbare inzet van ICT. Daarom is er een ontwerp voor een aanvullende opleiding gemaakt. In deze fase van ontwikkeling is Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool betrokken. Hun rol is echter in goed onderling overleg overgenomen door de Technische Universiteit Eindhoven. Daardoor kon een opleiding worden gemaakt die toegankelijk is voor alle docenten. Deze opleiding is inmiddels operationeel.

pagina opties