« Terug naar zoekresultaten

Kennisnetwerken

 

De focus op de professionaliteit van de docent vormt de rode draad in Koers 2016. Als je bij één van de scholen van Ons Middelbaar Onderwijs werkt, word je gestimuleerd om je professionaliteit verder te ontwikkelen door actief te zijn in kennisnetwerken. Door nieuwe inzichten op te doen over het vak waarin je lesgeeft, of over je beroep, werk je aan je ontwikkeling en verrijk je uiteindelijk het onderwijs aan leerlingen.

Het uitgangspunt hierbij is: van collega’s voor collega’s, met een combinatie van fysieke ontmoetingen en online ondersteuning. De kennisnetwerken bestaan uit collega’s van OMO-scholen aangevuld met experts van universiteiten, andere vervolgonderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het is aan de collega’s zelf om kennisdeling zo in te vullen dat het een logisch onderdeel vormt van het dagelijks werk.

Kennisdelen kan in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daarvoor is in 2011 een betrouwbaar kennissysteem ontwikkeld waarmee alle collega’s van Ons middelbaar Onderwijs veilig en makkelijk informatie kunnen delen, vragen kunnen stellen en discussies kunnen starten. Vanuit de werkplek op school, of vanuit huis. Vanaf begin 2012 krijgen de al bestaande OMO-netwerken een eigen site op het kennissysteem. Verder worden alle docenten gestimuleerd om ook een netwerk te starten of lid te worden van een netwerk, en zo hun kennis te delen en geïnspireerd te worden door praktijkcases en ervaringen van collega-docenten.

pagina opties