Er zijn 2 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden

Helaas is ook in 2011 geen akkoord bereikt met de vakcentrales over een nieuwe CAO OMO. De onderhandelingen zijn uiteindelijk vastgelopen op de afspraken die voortvloeien uit het wetsvoorstel onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties.

Functiemix

Oktober 2011 was het eerste peilmoment voor het behalen van de doelstelling van de functiemix. In het voorjaar van 2012 komen de landelijke cijfers voor de sector, per bestuur en school beschikbaar.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)