Er zijn 3 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Beleidsvoornemens

Kijkend naar de toekomst is het uitgangspunt voor Ons Middelbaar Onderwijs de combinatie van traditie en innovatie.

Financieringsstructuur

Dit artikel licht de financieringsstructuur van OMO toe per 31 december 2011.

Begrotingscijfers 2012

Door het gelijktijdig inzetten op een daling van de lasten bij nagenoeg gelijkblijvende baten is er in 2012 sprake van een sluitende begroting.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)