« Terug naar zoekresultaten

Herijking beleid ouderbijdrage

Eind 2009 heeft Ons Middelbaar Onderwijs een beleid ouderbijdrage aangenomen waarin een helder onderscheid werd aangebracht tussen gratis lesmateriaal en materialen of diensten waar een vrijwillige ouderbijdrage voor gevraagd werd. Het uitgangspunt was dat al het verplichte lesmateriaal gratis door de school beschikbaar gesteld wordt. De MR wordt betrokken in de besluitvorming over andere materialen en diensten waarvoor een vrijwillige bijdrage gevraagd wordt.

In 2011 werd het beleid van OMO echter ingehaald door het Richtinggevend kader handhavingstoezicht Ouderbijdrage 2011 van de Onderwijsinspectie. Daarop heeft de raad van bestuur besloten het eigen beleid Ouderbijdrage van OMO in te trekken. Het inspectiekader bevatte aanvullende eisen over informatievoorziening. Van de scholen werd gevraagd individuele overeenkomsten af te sluiten met ouders. Een overzicht van de voorgenomen voorzieningen en activiteiten met de bijbehorende bedragen die daarvoor van ouders worden gevraagd, zou moeten worden opgenomen in de schoolgids of op de website.

In de loop van 2011 werd duidelijk dat het handhavingstoezicht van de Inspectie tot aanzienlijke bureaucratische lastenverzwaring leidde. Dit heeft na een motie in de Tweede Kamer inmiddels geleid tot een wijziging van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Het toezichtkader van de Inspectie is ingeperkt. De vereiste modelovereenkomst en de publicatieplicht van afzonderlijke bestemmingen is vervallen. Wat blijft zijn bepalingen met betrekking tot gratis lesmateriaal, vrijwilligheid van overige bijdragen en betrokkenheid van de MR. Terugblikkend zijn deze bepalingen geheel in overeenstemming met het oorspronkelijke beleid Ouderbijdrage van OMO.

pagina opties