« Terug naar zoekresultaten

Veiligheid op scholen

Een veilige leeromgeving biedt steun aan de leerling en verhoogt de kans dat de leerlingen met een diploma de school verlaten. Veiligheid is ook een voorwaarde voor een goed werkklimaat. Leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, management, ouders, gemeenten, politie, maatschappelijk werk en jeugdzorg investeren samen in een veilige school.

Om het veiligheidsbeleid te ondersteunen en te evalueren is op verzoek van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de OMO-veiligheidsmonitor ontwikkeld. Met dit instrument kan proactief gewerkt worden aan veiligheid en kan doelgericht sociaal gedrag worden gestimuleerd. Leerlingen en medewerkers vullen digitale vragenlijsten in. Zo kan per schoolgebouw de sociale veiligheid in kaart worden gebracht. Door de monitor eens in de twee jaar te herhalen kan het rendement van het veiligheidsbeleid worden geëvalueerd. In 2011 hebben acht scholen de OMO-veiligheidsmonitor gebruikt.

Hiernaast is in 2011 op een aantal scholen van OMO een quick scan uitgevoerd op het gebied van gevaarlijke stoffen en machineveiligheid. Scholen beschikken reeds over een geprotocolleerde risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) die is gevalideerd door een veiligheidsdeskundige. In 2012 worden voor de medewerkers op de scholen nieuwe handvatten ontwikkeld zodat zij op de juiste wijze kunnen omgaan met gevaarlijke stoffen (en gevaarlijke machines).

pagina opties