« Terug naar zoekresultaten

Kwaliteitsgelden VO

Evenals in de voorgaande drie kalenderjaren is in 2011 een bedrag per leerling ontvangen om te werken aan beleidsprioriteiten en ambities van de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs. Met de gelden werkten scholen aan de verhoging van de onderwijskwaliteit.

Er is aandacht voor het verbeteren van de basiskwaliteit van rekenen en taal. Hiervoor is taal- en rekenbeleid opgesteld. Daarnaast is er toetsbeleid ontwikkeld dat zich richt op het bewaken van de doorlopende leerlijnen en de invoering van referentiekaders. Verdere aandachtsvelden zijn burgerschapsvorming, deskundigheidsbevordering om het leerrendement te verhogen, gebruik maken van digitale leermiddelen, systemen om cijfermatige resultaten te analyseren en het ontwikkelen van betrouwbare schoolexamens.

Het aan Ons Middelbaar Onderwijs toegekende budget tot en met kalenderjaar 2011 bedraagt 14,6 miljoen euro. Tot en met kalenderjaar 2011 is 12,5 miljoen euro uitgegeven, waardoor een bedrag van 2,1 miljoen euro nog te besteden is in 2012.

pagina opties