Er zijn 4 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Eindhoven

In 2010 is gesproken over mogelijke bestuurlijke overdracht van het Montessori College aan Ons Middelbaar Onderwijs. In het voorjaar van 2011 is echter besloten de samenwerking niet voort te zetten.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Oosterhout

De besturen van Ons Middelbaar Onderwijs en ROC West-Brabant hebben het voornemen geuit om de krachten te bundelen en samen onderzoek te doen naar de optimale postionering van het vmbo in Oosterhout.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: 's-Hertogenbosch

Per 1 augustus 2010 is het Hervion College in 's-Hertogenbosch onderdeel geworden van Ons Middelbaar Onderwijs.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Helmond

In het najaar van 2011 is het besluit genomen om het vmbo op de Groene Campus te beëindigen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)