« Terug naar zoekresultaten

ICT in de bedrijfsvoering

In 2011 is een HR-module uitgerold waardoor de school zelf regie heeft op het proces van werving en selectie. Verder is de BIO-monitor voor alle scholen geïmplementeerd, een pakket ter ondersteuning van de gesprekscyclus en de registratie van bekwaamheidsdossiers. En met de digitalisering van personeelsdossiers is een pilot op het OMO-bureau voltooid. De inrichting van online personeelsdossiers voor de hele vereniging is gepland voor 2012.

Het beheren van techniek is geen kerncompetentie van een onderwijsorganisatie. Daarom is in het ICT-beleidsplan als uitgangspunt opgenomen dat het technisch beheer van ICT moet worden uitbesteed, tenzij er een hele goede reden is om dit niet te doen. Om invulling te geven aan dat uitgangspunt is in 2011 per geautomatiseerd proces de ICT-infrastructuur ontrafeld. Voor een aantal applicaties is het technisch beheer en de techniek uitbesteed, en een aantal applicaties zijn voorbereid op uitbesteding.

pagina opties