Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Analyse van het resultaat 2011

In de voorliggende jaarrekening bedraagt het gerealiseerde exploitatieresultaat over 2011 3,2 miljoen euro positief. Het begrote exploitatieresultaat over 2011 bedroeg 3,9 miljoen euro negatief.

Scholen

Het exploitatieresultaat 2011 van de gezamenlijke scholen is 0,4 miljoen euro minder negatief dan begroot.

Verenigingsactiviteiten

Het exploitatieresultaat 2011 van de verenigingsactiviteiten is 6,3 miljoen euro hoger dan begroot.

Bureau OMO

Bureau OMO heeft over 2011 een positief resultaat gerealiseerd van 0,4 miljoen euro.

Resultaatbestemming

In deze jaarrekening zijn de resultaatbestemmingen verwerkt over het verslagjaar 2011.

Accountantscontrole

De controle van deze jaarrekening is uitgevoerd door Mazars Paardekooper Hoffman N.V. te Breda.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)