Er zijn 7 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Treasury en schatkistbankieren

Op 24 mei 2011 heeft de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs het nieuwe “Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs” vastgesteld.

Kredietfaciliteit (tijdelijk)

Per 16 december 2011 heeft de raad van bestuur een overeenkomst gesloten met Rabobank Tilburg en omstreken voor een tijdelijke kredietfaciliteit tot 1 maart 2012.

Vaste financiering via schatkistbankieren

In 2011 is periodiek een meerjarenliquiditeitsprognose opgesteld. Hieruit bleek dat OMO de overstap moest gaan maken naar een vorm van vaste financiering.

Rijksgegarandeerde leningen

Ten tijde van de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting (1997) is een aantal leningen vanuit de Rijksoverheid overgedragen aan Ons Middelbaar Onderwijs. Aangezien deze leningen rijksgegarandeerd zijn, is het risico hierop nihil.

Beleggingen

Ons Middelbaar Onderwijs bezit diverse effecten met een portefeuillewaarde per 31 december 2011 van € 8,5 miljoen.

Leasecontract bedrijfsauto’s

Voor het kalenderjaar 2011 bedroegen de leasekosten € 370.000.

Administratieve organisatie (AO)

In het treasury statuut is aangegeven dat de treasury-activiteiten zijn vastgelegd in procedurebeschrijvingen. Het voornemen is om medio 2012 de procedurebeschrijvingen daadwerkelijk vastgelegd te hebben.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)