Er zijn 7 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Professionalisering administratieve processen

De ombuiging van de planning- & controlcyclus (van schooljaar naar kalenderjaar) in 2010 was aanleiding voor het professionaliseren van een aantal administratieve processen.

Werkgroep kalenderjaarexploitatie

De overgang naar een planning- & controlcyclus op kalenderjaarbasis houdt in dat de planning- en controlcyclus een andere opzet heeft gekregen.

Werkgroep aangepaste / ontwikkelde formats

De werkgroep heeft zich bezig gehouden met de doorontwikkeling van financiële formats zoals de kwartaalrapportages en het managementverslag.

Werkgroep product- / matrixadministratie

Onderdeel van de nieuwe inrichting van de financiële administratie is een nieuw uniform rekeningschema.

Werkgroep waarderingsgrondslagen

De waarderingsgrondslagen zijn in 2010 tegen het licht gehouden. In 2011 is voor het eerst met de aangepaste grondslagen gewerkt.

Werkgroep vereenvoudigde controles

In 2011 zijn de aanbevelingen voor vereenvoudigde controles geïmplementeerd. Dat heeft geleid tot een structurele jaarlijkse besparing van circa 2.150 controle-uren.

Werkgroep aanbesteding accountant

In de tweede helft van 2011 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de inkoop van accountantsdiensten.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)