Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

‘Gratis’ schoolboeken

De raad van bestuur heeft besloten in het schooljaar 2009-2010 te starten met de eerste tranche van de aanbesteding van schoolboeken. Tweede tranche is schooljaar 2010-2011 en derde tranche is schooljaar 2011-2012.

Schoonmaak

Enkele jaren geleden zijn de schoonmaakdiensten binnen OMO Europees aanbesteed.

Contractbeheer en kwaliteitsmetingen schoonmaak

Voor het beheer van de schoonmaakcontracten wordt gebruik gemaakt van een externe contractbeheerder. Op verenigingsniveau zijn mantelovereenkomsten afgesloten.

Kantoorartikelen

In de zomer van 2011 is gestart met een nieuwe aanbestedingsronde voor kantoorartikelen. In december heeft de definitieve gunning plaatsgevonden.

Elektriciteit en aardgas

De mantelovereenkomsten voor aardgas en elektriciteit liepen af per 31 december 2011. De overeenkomsten zijn opnieuw aanbesteed. In december 2011 heeft de definitieve gunning plaatsgevonden.

Accountantsdiensten

In het najaar van 2011 is de aanbesteding voor de accountant gepubliceerd. In het voorjaar van 2012 zijn meerdere offertes ontvangen en is na een beoordelingstraject de opdracht definitief gegund aan Deloitte.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)